Spectro fluorormeter

 

 

Jasco - FP-6500

شناسايي كمّي و كيفي، مشخص نمودن نوع برهمكنش مواد مختلف

شناسايي نوع پيوند‌هاي موجود در مواد و ...

اندازه‌گيري نشر فلوئورسانس تمام حالت‌هاي فيزيكي مواد (جامد، مايع و گاز)

 


فرم درخواست آنالیز