NMR

مرکز NMRپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با راه اندازی یکی از قویترین دستگاههای NMRدر ایران با قدرت میدان 7/11 تسلا و500 MHzآماده ارائه خدمات به مراجعین محترم میباشد.

لازم به توضیح است در راستای مشتری مداری و ارائه خدمات مطلوب به مراجعان دریافت و پذیرش نمونه در محل نیز امکانپذیر میباشد و ارائه خدمات در 24 ساعت شبانه روز انجام و پاسخ مراجعان در اسرع وقت و کمتر از 24 ساعت به ایشان ارائه میشود. مشاوره آنالیز NMR و تفسیر نتایج نیز توسط متخصصان NMRپژوهشگاه در اختیار مراجعان خواهد بود و امکان استفاده از تخفیف شبکه راهبردی برای کلیه مراجعان فراهم میباشد.

سامانه دریافت نتایج NMR

   دانلود : NMR.PDF           حجم فایل 66 KB