معرفی

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه جامع مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تخصصی ترین مرکز کشور در حوزه شیمی و مهندسی شیمی است که با 20 آزمایشگاه متمرکز مرکزی و 30 آزمایشگاه تحقیقاتی و در اختیار داشتن تجهیزات و دستگاه¬های پیشرفته نظیر: NMR، SEM، single crystal XRD، XRD، SPM، Surface Tension، BET، CHN، GC-MS/MS، HPLC و دستگاه¬های تحقیقاتی گوناگون، با مشارکت علمی و فنی اعضای هیات علمی متخصص در حوزه¬های مختلف دستگاهی، توان انجام آنالیز مواد شیمیایی و ارائه خدمات فنی و مشاوره¬ای را در حد ایده¬آل داراست.
 سازماندهی و ایجاد هماهنگی لازم در مجموعه‏های آزمایشگاهی پژوهشگاه ضرورت تعریفی از آزمایشگاه مرکزی را ایجاد می‏نماید. این آزمایشگاه سعی در تجمیع، سامان‏دهی تجهیزات قابل سرویس‏دهی عمومی به نیازهای داخل پژوهشگاه و خارج (مراکز علمی و صنعتی کشور) را دارد و با ارتباط وسیع و منطقی با سایر آزمایشگاه‏های پژوهشگاه هماهنگی و مدیریت واحد را در کل آزمایشگاه‏های پژوهشگاه ایجاد می‏نماید.

اهداف:
- فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه‏های پژوهشگاه جهت سرویس‏دهی به متقاضیان داخل و خارج از پژوهشگاه
- کسب والاترین جایگاه خدمات آزمایشگاهی شیمی و مهندسی شیمی در شبکه آزمایشگاهی کشور

وظایف:
- استفاده بهینه از امکانات موجود آزمایشگاهی در پژوهشگاه
- ارائه خدمات عمومی آزمایشگاهی به مراجعه‏کنندگان داخلی و خارجی
- خرید تجهیزات عمومی، مواد اولیه و لوازم یدکی
- ارائه سرویس‏های دوره‏ای و موردی نگهداری و تعمیرات
- برگزاری دوره‏های آموزشی برای دانشجویان و متصدیان آزمایشگاهی
- کارگاه‏های تخصصی
- پیاده کردن استانداردها و اخذ مجوزهای لازم