مشاوره آنالیز

مشاوره آنالیز

 

با توجه به کاربرد روش های آناليز مواد در حوزه های مختلف و وجود مشکلات متعدد برای مراکز خدماتی و پژوهشی و همچنین برای کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان، مرکز مشاوره آناليز مواد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران می کوشد با مشارکت اعضای هیئت علمی و کارشناسان متخصص در حوزه¬های مختلف دستگاهی با ارائه مشاوره در حوزه آناليز مواد، گامی نو در اين خصوص در کشور بردارد.

مرکز مشاوره آنالیز مواد شیمیایی آزمایشگاه مرکزی در حوزه هایی مانند انتخاب روش آزمون، صحه گذاری روش آنالیز، روش های آماده سازی نمونه، کنترل و آنالیز کیفی نتایج و نیز رفع مشکلات آنالیز آماده ارائه خدمت می باشد.

همچنین آزمایشگاه جامع مرکزی آمادگی خود را جهت همکاری و مشاوره در انواع پروژه‌های تخصصی، فنی و صنعتی سازمان‌ها و شرکت‌ها اعلام می‌نماید.