ارتباط با ما

ارتباط با ما

 

نشانی:
(مسیر اتوبان کرج) کیلومتر 17 بزرگراه تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، خیابان دانش

(مسیر اتوبان همت) انتهای اتوبان همت، بلوار پژوهش، خیابان دانش

(مسیر مترو) خط 5- مترو گلشهر- ایستگاه وردآورد

 کدپستی: 13151-14968

تلفن:40-44787720-021  
    

داخلی دفتر پذیرش: 1065   

داخلی مدیریت: 1050    

داخلی کارشناسان 

خط مستقیم پذیرش: 44787790-021   

خط مستقیم مدیریت: 44787702-021 

دورنگار: 44787829 -021

centrallab@ccerci.ac.ir 
 
کانال تلگرام: lab_ccerci