نحوه پرداخت هزینه آنالیز
نحوه پرداخت هزینه آنالیز
 
 
 
 
 
بانک ملت،شماره حساب:5350534755،شعبه شهرک راه آهن، کد65698، به نام آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 
 
پرداخت الکترونیکی:  مراجعه به سایت پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران (www.ccerci.ir) آزمایشگاه جامع مرکزی
        درگاه پرداخت الکترونیک payment.ccerci.ac.ir
پرداخت از طریق شماره شبا: IR64 0120 0000 0000 5350 534755
پرداخت از طریق دستگاه POS
 
 
 
***لطفا تصویر فیش واریزی( پرداخت از طریق بانک) و یا صفحه نهایی تراکنش(پرداخت الکترونیکی) از طریق یکی از دو روش زیر به بخش پذیرش ارسال شود.
     ایمیل: valipoor.2018@yahoo.com
     شماره فکس:02144787829