24 July 2017 - دوشنبه 2 مرداد 1396

تعداد بازدید:970

کاربران حاضر:16

KFMetrohm

  • اندازه‌گیری میزان آب در نمونه‌هایی با درصد آب بسیار پایین به روش کولن سنجی در محدوده mg/kg 100-0 مطابق با استاندارد ASTM E1064
  • اندازه‌گیری آب در نمونه‌ها با درصد آب بالا به روش حجم سنجی در محدوده  mg/kg 100 تا 100% مطابق با استاندارد ASTM E203-08

·         حرارت دادن نمونه ها در آون و آزاد کردن آب موجود در آن و سپس اندازه‌گیری میزان آب آزاد شده در محدوده mg/kg  25000-10 مطابق با استاندارد ASTM D6304

كارل فيشر نمونه
از 800,000 تا 1,200,000


تاریخ ایجاد: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تعداد بازدید: 971