29 May 2020 - جمعه 9 خرداد 1399

تعداد بازدید:2,360

کاربران حاضر:127

GCGas Chromatography

Varian- CP3800

قابلیت جداسازي، شناسايي و اندازه‌گيري ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی، دارویی، صنایع غذایی، صنایع رنگ، محیط زیست و پروژه های تحقیقاتی

مجهز به طیف وسیعی از ستون­های کروماتوگرافی Packed و Capillary

قابلیت اندازه­گیری نمونه­های آبی و گازی

مجهز به آشکارسازهای FID،  TCD، ECD، PFPD، PDHID می باشد.


فرم درخواست آنالیز

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تعداد بازدید: 2361