21 October 2019 - دوشنبه 29 مهر 1398

تعداد بازدید:2,801

کاربران حاضر:22

HPLCHigh Performance Liquid Chromatography

KNAUER-RI-DUV-D

متشكل از مخزن فاز متحرك، پمپ، انژكتور و دتكتور

شناسایی و جداسازی تركيبات موجود در نمونه بواسطه تزريق مخلوطي از آن در ستون

آزمایش تحت استاندارد GMP

دقت اندازه ­گیری در حد ppm

دارای دتکتورهای:

       UV Visible

       Refractive Index

       Poly Diod Array

       فلورسانس

      الکتروشیمیایی


فرم درخواست آنالیز


تاریخ ایجاد: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تعداد بازدید: 2802